Over zeihij.nl

Vrouwen willen weten wat mannen denken. Met die overtuiging begon een groep jongemannen deze site: Zeihij: van hem, voor haar. Hippe en vlotte artikelen waarin de mannen op een vlijmscherpe manier beschrijven hoe zij over de mysterieuze vrouwenwereld denken.

Met dit concept kregen de mannen landelijke bekendheid, toen zij begin 2015 een boek publiceerden. Onder andere Radio 538, De Telegraaf en Radio2-programma Spijkers met Koppen hadden wel oren naar een praatje over vrouwen. Meer informatie over dit project is op deze site te vinden.

Wij kunnen natuurlijk niet zonder jullie goede feedback en reacties. Lees, geniet, lach, reageer of doe lekker wat je zelf wilt.

Liefde van de mannenwereld,

Het Zeihij-team